Reklamační řád

Uživatel má právo na reklamaci Služby, pokud obsluha restaurace Poskytovatele přinese jiné zboží, než je obsaženo v objednávce v Systému. Uživatel osloví obsluhu restaurace a požádá o nápravu doneseného zboží dle Objednávky, pokud je to možné. Uživatel má právo na vrácení peněz pokud objednávka nebude kladně vyřízena. Vrácení zaplacené částky proběhne hotově v prostorách restaurace.
Tento reklamační řád je platný od 20.9. 2021

Obědy připravujeme každý všední den od 10:30 hodin do 14:30 hodin.
Lunch is served every weekday from 10:30 am to 2:30 pm.